Általános Szerződési Feltételek

FIGYELEM! Weboldalunk magánszemélyeket szolgál ki, céges vásárlást nem áll módunkban elfogadni.

Szolgáltató adatai

Név: Musza Anikó E.V.
Székhely: 6500 Baja, Dózsa György út 74.
Levelezési cím: 6500 Baja, Dózsa György út 74.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság
Adószám: 67061930-1-23
Képviselő: Musza Anikó
Telefonszám: +36204999977
E-mail: jeluxshop@gmail.com
Honlap: https://www.jelux.hu/
Bankszámlaszám: 12065006-01856222-00100005

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Shopify Inc.
Székhely: K2P 1L4 Ottawa, 150 Elgin Street, 8th Floor
Telefonszám: (613) 241-2828
E-mail: support@shopify.com
Honlap: https://www.shopify.com/

Fogalmak

 • Eladó/Szolgáltató: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó jogi személy
 • Vevő/Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt
 • Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen
 • Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés
 • Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék
 • Vételár: az a nettó, általános forgalmi adót nem tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja
 • Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása
 • Szállító: az Eladóval szerződött futár szolgálat, vagy postai szállító
 • Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg
 • Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

Szerződés általános bemutatása

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.
A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.
A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

Szerződés tulajdonságai

A szerződéskötés nyelve magyar.
A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.
A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
A jelen Szabályzat 2023. november 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megvásárolható termékek/szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és nem tartalmazzák az áfát, így az nem is kerül felszámításra. Külön csomagolási költség nincs, azonban a szállítás költség külön díjtétel.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról. Webshopban fellépő hiba vagy hiányosság esetén a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

Esetleges rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

Vásárlás menete

 1. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 2. Az áru kiválasztása a "Kosárba" helyezéssel történik. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosárra” kattintva.
 3. Ezt követően mód van további termék kosárba helyezésére „vásárlás folytatása” gombra kattintva. A „Kuka” ikonra kattintva törölheti a terméket kosárból. A „Megrendelés” gombra kattintva eljut az adatok megadásához.
 4. Felhasználó kiválasztja a szállítási és számlázási címet, itt van lehetőség a meglévő adatok módosítására. Ezután a szállítási és fizetési módot kell kiválasztani.
 5. A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak lehetősége van megrendelés módosítására, szükség esetén javítania a megadott vevői adatokat.
 6. Amennyiben a Felhasználó a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítheti.

Adásvételi szerződés

A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az eladó elemezheti és ellenőrizheti az összes rendelést, illetve felfüggesztheti, vagy lemondhatja az összes rendelést, illetve kiszállítást, valamint értesítheti az állami hatóságokat abban az esetben amennyiben bármilyen csalás gyanúja merül fel az ügyfél felől a rendeléssel, vagy a fizetéssel kapcsolatosan. Az eladó nem vonható felelősségre abban az esetben, ha fizetéskor bármilyen csalás történik (pl. lopott/talált bankkártyával való fizetés).

Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-maillel visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

Szállítási díj

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán a Vevő által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül. A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie.

Számla kiállítása

A számlát a Vevő részére a rendelés során megadott e-mail címre küldjük. Vevő köteles gondoskodni az e-mail cím ellenőrzéséről a rendelés véglegesítése előtt. Az elektronikus számla megfelel a mindenkori jogszabályoknak. Papír alapú számlát tudunk küldeni, ha ezt Vevő előzetesen jelzi elérhetőségeinken.

Fizetési módok

 • Utánvétes fizetés: A futárnak kell kifizetni a megrendelt termékek és a szállítás összköltségét a csomag átvételekor készpénzben vagy bankkártyával.
 • Előre utalás magyar bankszámláról: A megrendelés végén, illetve a visszaigazoló e-mailben kapott összeget (a szállítási költséggel együtt) kell átutalni az Eladó számlaszámára. Az előre utalással rendelt termékeket csak az átutalás beérkezése után kerülnek elkészítésre és elküldésre.
 • Készpénzes fizetés közvetlenül Eladónak: ez az opció személyes átvétel esetén állhat fenn. Szállítási költség nincs, a megrendelést a előre egyeztetett időpontban lehet átvenni a "Dózsa György út 74." szám alatt.
 • Online bankkártyás fizetés: A termék kifizetése online felületen Visa, Mastercard, Maestro, American Express bankkártyával történhet.

Fizetési folyamat

 • Előre utalás magyar bankszámláról: Vevő a véglegesített megrendelés vételárát átutalással megfizeti. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesíti, és adja át a Szállítónak az árut. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a Vevő viseli.
 • Utánvétes fizetés: Az elfogadott megrendelés vételára a futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben vagy a helyszínen bankkártyával fizetendő.
 • Online bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés OTP SIMPLE PAY segítségével működik. Az internetes áruház az Vevő kártya-, illetve a  mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen  formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Szállítás

Az áru kiszállítására az Eladó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak. A szállítás várható időpontjáról Eladó a Vevőt a telefonos egyeztetés során értesíti.

Magyarországon, minden városban és településen a csomagokat, a felvételt követő munkanapon, munkaidőben (8-17 óra között) kézbesítik.

Az átvételnél a címzettnek be kell mutatnia a személyazonosságot igazoló okmányát és hivatkoznia kell a csomagszámra. Az utánvétes csomagoknál készpénzfizetési lehetőségre és bankkártyás fizetésre is van mód.

A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vevő részére történő átadással történik. A kárveszély az áru átadásával átszáll a Vevőre.

Vevő elállási joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) 14 napon belül.  A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, az Eladó vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

Eladó elállási joga

Amennyiben a Vevő az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül (általában 10 naptári nap) nem teljesíti az Eladó a szerződéstől elállhat. Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és az Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni.

Elállás esetén az Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és az Eladó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő szerződésmódosítás céljából, vagy amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben, ha a Vevővel nem sikerül kapcsolatba lépni többszöri próbálkozás után sem (telefon, e-mail), és Vevőtől nem érkezik visszajelzés 7 napon belül az Eladó felé.

Eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi károk megtérítését.

Elállási jog gyakorlásának menete

A Fogyasztó elállási joga jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címen leadni.

A Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli. Visszaélésnek minősülő elállás esetén a Szolgáltató mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát szállítási költséggel együtt.

Szerződés módosítás

Árucserére 14 naptári napon belül van lehetőség, a megrendeléstől kézhezvételétől számított 14 naptári napon túl nem áll módunkban cserélni.

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni.

Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

Kellékszavatosság

Vevő a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a Vevő a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Felhívjuk a figyelmét, hogy fogyasztóként a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vevő a kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti a teljesítéstől számított hat hónapon belül. Vevőnek hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A tejesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

A gyártó (forgalmazó) akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. A jótállás időtartama egy év.
Az Eladó jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vevő. Jótállásból fakadó jogok termékszavatossági és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail útján bejelenthet.

Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatja. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat. Amennyiben a termékre panasz lenne, a képet kérjük szépen mellékelni a hibáról, panaszról e-mailben.

Amennyiben nincs megelégedve egy bizonyos termékkel, 14 napon belül visszaküldheti. Termékeinkre visszafizetési garanciát vállalunk, a Vevőnek jogában áll írásban tájékoztatni az Eladót, hogy a termék(ek)re nem tart igényt.

Hírlevélre történő feliratkozás

A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával. Eladó az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Vevők részére.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését az Eladó az Adatvédelmi Szabályzatban megadott feltételek szerint kezeli. A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a Vevő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

ÁSZF hatálya

Az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki és nem tartalmazza a fizetést bonyolító pénzintézetet, valamint a Szállítót. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.